YOU ARE HERE: Naslovna

Donacija za mlade jedriličare JK Lahor

Sa velikim zadovoljstvom obavještavamo sve članove i prijatelje J.K. "Lahor" da je najveća donacija za klub u njegovoj skorijoj, inače dugoj istoriji, počela sa realizacijom.

Naime, klub je dana 27.08.2015. potpisao ugovor sa NVO "Diplomatic regatta" iz Podgorice o donaciji u opremi za mlade jedriličare klase Optimist u iznosu od 12,800.00 eura bruto (jedrilice, oprema, carina, PDV, transport itd.). Sredstva su prikupljena u okviru donatorske i kapetanske večere od organizatora i svih učesnika diplomatske regate 15.09.2014. godine.

Donacija će se realizovati najkasnije do kraja septembra tekuće godine na način što će Lahor izabrati opremu, a NVO "Diplomatic regatta" istu uplatiti.

Potpisivanju ugovora su prisustvovali sa strane NVO "Diplomatic regatta" gospoda Filipović Mladen i Wolfram Zeihe, a sa strane J.K. "Lahor" Branko Petričević, Srećko Vukmirović i Filip Petričević.

Filip Petričević 
predsjednik J.K. Lahor